Indholdsfortegnelse - Asperger Ressouceguide

Alternativ Behandling

Alternativ behandling ved autisme

Af Lennart Pedersen, børneneuropsykolog
I denne artikel beskrives fire alternative behandlingsmetoder og hvorfor de kan betragtes som alternative. Det drejer sig om Son-rise metoden, holding-therapy, facilitated communication, kendt som staveplade-metoden og scotopisk sensitivitetstræning. En spændende artikel, der vurderer det alternative fra en traditionel behandlers synsvinkel.
Alternativ behandling, autisme, Aspergers syndrom.
http://www.centerforautisme.dk Opdateret: ?

The Use of Gluten and Casein Free Diets with People with Autism

The Autism Research Unit University of Sunderland
Hjemmesiden giver ikke nogen løsninger, men giver et meget godt overblik over situationen på området i dag. Der er en diskussion om effektiviteten og helbredelseseffekten ved diæt. Nederst på siden er der en link til pårørendes erfaringer på feltet.
Autisme, diæt, gluten, casein.
http://osiris.sunderland.ac.uk/autism/dietinfo.html Opdateret: 20/12 1999

 

Lydterapi

Auditory Integration Training

Sarah Gewanter, LCSW, Director and licensed psychologist
En præsentation af Auditory Integration Training eller AIT. Med denne metode går man gennem et helt fastlagt program i en periode varierende fra 8 til 14 dage. Der gøres dog opmærksom at effekten kan udeblive i så lang tid som et år. Siden har et lidt kommercielt præg, men argumenterer med at programmerne bl.a. benyttes på The Autism Institute. Metoden er dog ikke kun rettet mod det autistiske spektrum.
AIT, Auditory Integration Therapy, lydterapi.
http://www.vision3d.com/adhd/index.shtml#developmental_delays  Opdateret: 19/12 1999

The ‘Mozart Effect’: Is There Truly an Effect?

Society for Auditory Intervention Techniques
Denne side henviser ikke direkte til autisme eller Aspergers syndrom, men undersøgelser tyder på at musik har en positiv effekt på områder hvor netop autister har problemer, f.eks. kognition, motorik og verbale evner. Desuden mener man at Mozart muligvis har haft Tourrettes syndrom(et syndrom under PDD-spektret), og har brugt sin egen musik, bevidst eller ubevidst, som et terapeutisk middel.
Mozart-effekten, musik, lydterapi.
http://www.up-to-date.com/saitwebsite/mozart.html   Opdateret: 27/7 2001

 

Sanseterapi

Fra sanser til samling

Af Mette Buur, Fysioterapeut, Brøndagerskolen, Albertslund
I sanseintegrationsterapi arbejder man med 7 sanser: høresans, synssans, lugtesans, smagssans, muskelsans, bevægelsessans og berøringssans. Autister har problemer med at samordne sanseindtrykkene til en meningsfuld enhed, men kan hjælpes med denne terapiform. Spændende artikel der er tilgængelig for alle.
autisme, sanseintegrationsterapi, fysioterapi.
http://www.centerforautisme.dk   Opdateret: ?

Interview with Lorna Jean King, OTR, FAOTA

Stephen M. Edelson
Et spændende interview med en af hovedpersonerne bag sanseintegrationsterapien. I interviewet gennemgås delelementerne i terapien, men generelle problemer hos autister bliver også berørt. En side der henvender sig til forældre og pårørende. (egelsk tekst).
autisme, sanseterapi, nervesystem.
http://www.autism.org/interview/ljk.html   Opdateret: 19/12 1999