Indholdsfortegnelse - Asperger Ressouceguide

Psykologi

Psykoanalytisk syn på autism - ett svek

Gunilla Gerland 1997
Peger ikke direkte på en egentlig behandling, men interessant fordi forfatteren har diagnosen Aspergers syndrom. Hun mener at man i behandlingen af autister skal smide de psykoanalytiske briller, og acceptere at autisme er biologisk betinget og tage udgangspunkt i det enkelte menneskes tanker og følelser for der at finde nøglen til forståelse af det enkelte individ.
Autisme, Aspergers syndrom, psykoanalyse.
http://www.inlv.demon.nl/ashfa/gerland_4.html   Opdateret: 2/12 2002

På tal om psykoanalys och autism

Gunilla Gerland 1997
Anfægter den psykoanalytiske behandling af autister. Artiklen er skrevet på baggrund af en udgivelse fra Göteborgs Universitet, der tager udgangspunkt i psykoanalysen. Diskuterer anvendeligheden og nytten af psykoanalyse i sammenhæng med autister.
Autisme, Aspergers syndrom, psykoanalyse.
http://www.inlv.demon.nl/ashfa/gerland_2.html   Opdateret: 17/11 2004