Indholdsfortegnelse - Asperger Ressouceguide

Pædagogik

Asperger Syndrome

Stephen Bauer, M.D., M.P.H.
En artikel der forsøger at tegne et typisk billede af forløbet for et aspergerbarn, og de problemer det kommer ud for i et almindeligt institutionsmiljø. Derpå følger en række gode råd om tilpasning af behandling efter en diagnose er stillet. Artiklen indledes med en introduktion af AS.
Aspergers syndrom, skole, institution.
http://www.udel.edu/bkirby/asperger/as_thru_years.html Opdateret: 19/12 1999

Asperger Syndrome: Some Common Questions

Answer provided by Dr. Tony Attwood
En side der består af seks spørgsmål til helt konkrete situationer og problemer, og mulige løsninger på disse. Et par eksmpler er: Hvordan disciplinerer man et barn med AS? Hvad gør jeg hvis mit barn ikke vil i skole?, til tandlægen?, til familiefest? etc. Særligt relevant for forældre og pårørende.
Aspergers syndrom, opdragelse.
http://maapservices.org/MAAP_Sub_Find_It_-_Publications_Tony_Attwood.htm Opdateret: 17/11 2004

Asperger's Syndrome: Guidelines for Treatment and Intervention

by Ami Klin, Ph.D. and Fred R. Volkmar, M.D.
En side der betoner nødvendigheden af at vurdere det enkelte individ m.h.t. behandlingsstrategier. Hovedvægten er lagt på undervisning og træning af sociale færdigheder. En lidt svær tekst, der er direkte henvendt til forældre. Bemærk at dokumentet er langt og fordelt på fem sider.
Aspergers syndrom, undervisning, social skills, behaviour management.
http://info.med.yale.edu/chldstdy/autism/astreatments.html Opdateret: 2/12 2002

Den vigtige leg - en vej til socialt fællesskab

Af Maria Vedel , tale- og hørepædagog, Center for Autisme
Artiklen beskriver forskelle mellem almindelige børns og autistiske børns leg. Med en blanding af konkrete og teoretiske eksempler, gives gode anvisninger til hvordan man kan hjælpe det autistiske barn til at deltage i leg enten med voksne eller andre børn.
Aspergers syndrom, autisme, leg, rollespil, børn, pædagogik.
http://www.centerforautisme.dk/sites/406/1/9533/5678m0mmm/index.php4 Opdateret: 17/11 2004