Indholdsfortegnelse - Asperger Ressouceguide

Medicin og Psykiatri

An Introduction to the Medical Aspects of Autism

prepared by: Joanna S. Dalldorf, M.D.
En lang artikel der omhandler medicinske aspekter. Den opregner en lang række tilstande der kan forværre adfærd hos autister, lige fra tandpine til psykiske lidelser. Fortrinsvis med tanke på børn. Desuden er der en liste fra A til Z over forhold hos autister, der bør undersøges: analyse af kromosomer, allergier, fordøjelse, syn o.m.a. Omfattende litteraturhenvisninger.

Autisme, medicin, følgesygdomme.
http://www.unc.edu/depts/teacch/medinfo.htm Opdateret: 19/12 1999

Autisme og seksualitet

Af Lennart Pedersen & Demetrious Haracopos, Center for Autisme
En omfattende artikel, der tager et kontroversielt og tabubelagt emne op. Baseret på en undersøgelse af autisters seksualitet. Artiklen er måske ikke rettet mod en egentlig behandling, men gør rede for sammenhængen mellem uhensigtsmæssig adfærd, uløste seksuelle problemer og antipsykotisk medicin. En meget overskuelig hjemmeside, med 25 litteraturhenvisninger.

Autisme, seksualitet, adfærdsforstyrrelser, medicin.
http://www.centerforautisme.dk/sites/406/1/9514/5678m5687m0m0m0/index.php4 Opdateret: 17/11 2004

Psykofarmakologisk behandling af personer med autisme og Aspergers syndrom

Af Ole Sylvester Jørgensen, overlæge, Børne- og ungdomspsykiater
Denne artikel beskæftiger sig med forskellige former for medicinsk behandling og erfaringer med disse. Den er systematisk og trækker paralleller til psykiske lidelser og erfaringer fra dette felt. En god og overskuelig artikel, få litteraturhenvisninger.
Aspergers syndrom, autisme, psykofarmaka, medicin, depression, mani, skizofreni.
http://www.centerforautisme.dk/sites/406/1/9520/5678m0mmm/index.php4 Opdateret: 17/11 2004